Welkom bij de Verhalenmaker op School, een Taal-Kunst onderwijstraject. De Verhalenmakers gaan in september opnieuw op avontuur op scholen in Friesland. Wie zijn deze vossen, verhalenmakers? 

De Verhalenmakers voor de editie 2022 zijn: illustrator en boekenmaker Linda de Haan, en ikzelf. We gaan naar scholen in Ternaard, Kollum en Dokkum, samen met leesconsulenten gaan we toveren en spelen met GIGAGROENE taal. Want dat moge duidelijk zijn: Bij de Verhalenmakers gaat het natuurlijk ook over urgente maatschappelijke onderwerpen, en hoe kinderen zich daartoe verhouden. We onderzoeken alles met de kinderen samen in en met de taal als handvat, door middel van boeken, eigen verhalen, poëzie, verbeeldingskracht en verteltalent. 

Informatie over VOS.

‘Lees je uit de wereld in’ met V.O.S.

De Verhalenmaker op School (V.O.S.) is een ‘spelen met taal’ traject over zelf verhalen maken en vertellen met boeken en beeld, en een duidelijke structuur.

WAT: V.O.S. zet in op vergroten van taalvaardigheid via het eigen verhaal. We volgen de opbouw van een verhaal: begin, midden, eind aan de Rode Draad. Het traject is een creatief groeiproces van inspiratie, onderzoeken, verzamelen, verbeelden, maken en presenteren. Door het gebruik van kinderboeken, verbeeldingskracht en eigen ervaring/beleving, vergroten de kinderen niet alleen hun woordenschat, maar ook het vertrouwen in eigen kunnen, in lezen, schrijven en spreken.

In minimaal zes workshops/lessen van een uur op school neemt de Verhalenmaker op School de leerkracht, de leerlingen en thuis mee op een taalontwikkelings-avontuur. *Ism een leesconsulent, de verhalenmaker en de leerkracht gaan de kinderen ontdekken wat je allemaal met taal kunt doen, en waar het allemaal handig voor is. We gaan spelen en maken met taal! Deze lessen kunnen in plaats van lessen mbt ‘begrijpend lezen, woordenschat etc’ en kunnen aansluiten op elke taalmethode, en vakken waarbij goed kunnen lezen essentieel is. (*Leesconsulent en bibliotheek is optioneel)

WIE: Kind, Verhalenmaker, (*leesconsulent), leerkracht, thuis. 
Verhalenmakers zijn vakdocenten drama, schrijven, en kunstenaars uit verschillende disciplines met allemaal een grote verbondenheid met TAAL. Afhankelijk van groep en niveau worden werkvormen ingezet die te maken hebben met verschillende soorten taal: vanuit kinderboeken, en andere tekstsoorten als straattaal, thuistaal, Fries, poëzie, lichaamstaal enz. We zoeken steeds de verbinding tussen school, thuis en kind.

WAAR: Op school, online, (in de bieb). Een Verhalenmaker komt een ochtend (dagdeel) per week op school bij maximaal 3 groepen per school per ochtend. Over de inhoud is er voor de start overleg met de betrokken leerkracht en leesconsulent.
De Verhalenmaker zorgt ervoor dat leesconsulent en leerkracht op de hoogte zijn van de inhoud van de lessen, en hun rol daarbij. Het traject duurt minimaal 6 weken waarin ook de eindpresentatie is opgenomen, en is geschikt voor groep 1 t/m 8 van alle soorten basisonderwijs. Ook aan toepassen voor VO onderbouw.
Elke Verhalenmaker maakt lessen vanuit de eigen expertise, maar altijd vanuit het verhaal.

Kosten: Per dagdeel max. 270,00 inclusief voorbereiding en materiaal, exclusief reiskosten (en bibliotheekkosten).

Dit programma kan voor jouw school in overleg op maat worden gemaakt qua inhoud, duur, kosten, en samenwerkingsverbanden. 

Meer weten? Vragen? Kate Schlingemann, Kateboek&Verhalenmaker op School | Kateboek@gmail.com | 0625047565 Website:verhalenmakeropschool.nl