gedicht rond titel 'Was alles maar konijnen', R. de Greef

door leerlingen van Marne-college Bolsward.

.

Geknipt! uit Dichter. 'Blauw".

door leerlingen van CBS De Paadwizer, Mildam.

Alles over De Schooldichter

Wil je als school voor langere tijd een dichter in huis? Die samen met de kinderen hun taalvaardigheid en verbeeldingskracht vergroot? Die vanuit het máken, in woord en beeld, ook de leerkrachten ondersteunt in het taalonderwijs? Die een boekje open doet over creatief schrijven met kinderen? Dan is De Schooldichter vast iets voor jullie school. Lees hier over wat Kate doet en dicht.

Poëzie saai? Onbegrijpelijk? Dat hoor je weleens. Maar wist je dat poëzie juist een geweldig middel is om taalvaardigheid te vergroten, zowel door gedichten te lezen als door zelf te schrijven? 

 

Een gedicht als transportmiddel 

In een ontdekkingsreis van 8 lessen, 1x  per week, 1 uur per groep, gaan we ruimte-tijdreizen, ja dat kán! We stappen aan boord van een gedicht, onze ruimtetijdcapsule, en we komen langs de belangrijkste poëtische elementen die een tekst tot een gedicht maken. Aan het eind van de reis is niet alleen je woordenschat vergroot, maar kun je je beter en preciezer uitdrukken. Je leert met plezier lezen en hoe je kunt spelen met woorden en beelden!  

Hoe stapt jouw school aan boord?  

Ik lever graag maatwerk. Samen met jullie team wil ik onderzoeken wat het beste past. Wat zorgt voor toevoeging en neemt werk uit handen? Deze lessenreeks is onmethodisch maar lesvervangend: poëzie, creatieve schrijfvaardigheid, begrijpend lezen, zelfs wat spelling komen aan bod. En vakoverstijgend omdat de lessen op elk moment kunnen aansluiten bij elk thema, of methode waar de school mee bezig is. 

Wat kost deze avontuurlijke, poëtische ruimte-tijdreis? 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal groepen dat meedoet.
De kosten zijn inclusief een toemaardoemaarboek en lesbrieven, en exclusief reiskosten.

Via onderstaand formulier kunt u contact met mij opnemen over wat jullie wensen zijn, en de precieze kosten die daarbij horen. Tot ziens op jouw school!