gedicht rond titel 'Was alles maar konijnen', R. de Greef

door leerlingen van Marne-college Bolsward.

.

Geknipt! uit Dichter. 'Blauw".

door leerlingen van CBS De Paadwizer, Mildam.

Alles over De Schooldichter

Wil je als school voor langere tijd een dichter in huis? Die samen met de kinderen hun taalvaardigheid en verbeeldingskracht vergroot? Die vanuit het máken, in woord en beeld, ook de leerkrachten ondersteunt in het taalonderwijs? Die een boekje open doet over creatief schrijven met kinderen? Dan is De Schooldichter vast iets voor jullie school. Lees hier over wat Kate doet en dicht.

Poëzie saai? Onbegrijpelijk? Dat hoor je weleens. Maar wist je dat poëzie juist een geweldig middel is om taalvaardigheid te vergroten, zowel door gedichten te lezen als door zelf te schrijven? 

 

Een gedicht als transportmiddel 

In een ontdekkingsreis van 8 lessen, 1x  per week, 1 uur per groep, gaan we ruimte-tijdreizen, ja dat kán! We stappen aan boord van een gedicht, dat is onze ruimtetijdcapsule, en we komen langs de belangrijkste poëtische elementen die een tekst tot een gedicht maken. Aan het eind van de reis is niet alleen je woordenschat vergroot, maar kun je je beter en preciezer uitdrukken. Je leert met plezier lezen en hoe je kunt toveren met taal en beeld!  

Hoe stapt jouw school aan boord?  

Ik lever graag maatwerk. Samen met jullie team wil ik kijken wat het beste past, wat zorgt voor een toevoeging in plaats van extra werk. Deze lessenreeks is onmethodisch maar lesvervangend: poëzie, schrijfvaardigheid, begrijpend lezen, spelling komen aan bod. En vakoverstijgend doordat de lessen kunnen aansluiten bij elk thema waar de school mee bezig is op elk moment. 

Wat kost deze avontuurlijke poëtische ruimte-tijdreis? 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal groepen dat meedoet.
De kosten zijn inclusief een schetskladschriftje, lesbrieven en ander materiaal; exclusief reiskosten.

Via onderstaand formulier kunt u contact met mij opnemen over wat jullie wensen zijn, en de precieze kosten. Tot ziens op jouw school!