gedicht rond titel 'Was alles maar konijnen', R. de Greef

door leerlingen van Marne-college Bolsward.

.

Geknipt! uit Dichter. 'Blauw".

door leerlingen van CBS De Paadwizer, Mildam.

Alles over het dichter-Kate-in-school-traject | K.I.S.T

Wil je als school voor langere tijd een dichter in huis? Die samen met de kinderen hun taalvaardigheid en verbeeldingskracht vergroot? Die vanuit het máken, in woord en beeld, ook de leerkrachten ondersteunt in het taalonderwijs? Dan is de K.I.S.T. vast iets voor jullie school. Wie is deze KISTdichter? Lees hier over wat Kate doet en dicht.

Poëzie saai? Onbegrijpelijk? Dat hoor je weleens. Maar wist je dat poëzie juist een geweldig middel is om taalvaardigheid te vergroten, zowel door gedichten te lezen als door zelf te schrijven? Welke woorden kies je? Waarom staat juist dat woord op die plek? Wat vertelt de witregel? Wat wil de dichter, wat wil jij vertellen? Welke beelden roep je op? Hoe vat jij de wereld om je heen, je gedachten in poëzie? Hoe vrijer je kunt denken, hoe preciezer je het kunt zeggen! 

Dmv poëzie geef je dus betekenis aan beelden, gedachten, abstracties. 

Wat zit er in de K.I.S.T?  

Ruimtetijdcapsules! In een ontdekkingsreis van 8 lessen, 1x  per week, 1 uur per groep, gaan we ruimte-tijdreizen, ja dat kán! We stappen aan boord van een gedicht, dat is onze ruimtetijdcapsule, en we komen langs de belangrijkste poëtische elementen die een tekst tot een gedicht maken. Aan het eind van de reis is niet alleen je woordenschat vergroot, maar kun je je beter en preciezer uitdrukken. Je leert met plezier hoe je kunt toveren met ruimte en tijd in taal en beeld!  

Hoe stapt jouw school aan boord?  

Ik lever graag maatwerk. Samen met jullie team wil ik kijken wat het beste past, wat zorgt voor een toevoeging in plaats van extra werk. Deze lessenreeks is lesvervangend: poëzie, schrijfvaardigheid, begrijpend lezen, spelling en vakoverstijgend doordat de lessen kunnen aansluiten bij elk thema waar de school mee bezig is op elk moment. 

Wat kost deze avontuurlijke poëtische ruimte-tijdreis? 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal groepen dat meedoet.
De kosten zijn inclusief een schetskladschriftje, lesbrieven, en ander materiaal; exclusief reiskosten.

Via onderstaand formulier kunt u contact met mij opnemen over de precieze kosten, en graag hoor ik wat jullie wensen zijn. Tot ziens op jouw school!